ถุงผ้า กระเป๋าผ้า
 
   
     
 

ผ้าดิบ สำหรับ ผลิต ถุงผ้าดิบ กระเป๋าผ้าดิบ

     
ผ้าดิบฝ่าย ถุงผ้าดิบ กระเป๋าผ้าดิบ ผ้าดิบ ลายสองบาง ถุงผ้าดิบ กระเป๋าผ้าดิบ ผ้าดิบ ลายสอง ถุงผ้าดิบ กระเป๋าผ้าดิบ ผ้าดิบ ลายสองCottle100% ถุงผ้าดิบ กระเป๋าผ้าดิบ ผ้าดิบ สายลองหนา ถุงผ้าดิบ กระเป๋าผ้าดิบ ผ้าดิบแคนวาส ถุงผ้าดิบ กระเป๋าผ้าดิบ ผ้าดิบแคนวาส cottle100% ถุงผ้าดิบ กระเป๋าผ้าดิบ
ผ้าดิบฝ่ายTC
ผ้าดิบลายสองบาง
ผ้าดิบลายสอง
ผ้าดิบลายสองCT100
ผ้าดิบลายสองหนา
ผ้าดิบแคนวาส
ผ้าดิบแคนวาสCT100
 
     
     
     
 

ผ้าแคนวาส สำหรับ ผลิต ถุงผ้าแคนวาส กระเป๋าผ้าแคนวาส

   
ถุงผ้า แคนวาส-01 ถุงผ้า แคนวาส-02 ถุงผ้า แคนวาส-03 ถุงผ้า แคนวาส-04 ถุงผ้า แคนวาส-05 ถุงผ้า แคนวาส-06 ถุงผ้า แคนวาส-07
ถุงผ้า แคนวาส-08 ถุงผ้า แคนวาส-09 ถุงผ้า แคนวาส-10 ถุงผ้า แคนวาส-11 ถุงผ้า แคนวาส-12 ถุงผ้า แคนวาส-13 ถุงผ้า แคนวาส-14
ถุงผ้า แคนวาส-15 ถุงผ้า แคนวาส-16 ถุงผ้า แคนวาส-17 ถุงผ้า แคนวาส-18 ถุงผ้า แคนวาส-19 ถุงผ้า แคนวาส-20 ถุงผ้า แคนวาส-21
ถุงผ้า แคนวาส-22 ถุงผ้า แคนวาส-23 ถุงผ้า แคนวาส-24 ถุงผ้า แคนวาส-25 ถุงผ้า แคนวาส-26 ถุงผ้า แคนวาส-27 ถุงผ้า แคนวาส-28
ถุงผ้า แคนวาส-29 ถุงผ้า แคนวาส-30 ถุงผ้า แคนวาส-31 ถุงผ้า แคนวาส-32 ถุงผ้า แคนวาส-33 ถุงผ้า แคนวาส-34 ถุงผ้า แคนวาส-00
สีผ้าที่แสดงบนหน้าเว็บ อาจไม่สามารถยึดสีตามนี้ได้ 100% เนื้อจากการแสดงผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของแต่ละเครื่อง สีอาจไม่เหมือนกันแต่มีความใกล้เคียงกัน
บวกลบ10%-20% จากสีที่แสดงบนหน้าเว็บ ท่านจะได้เห็นสีของจริงตอนนำเสนอผลงาน หรือ ส่งตัวอย่างของจริงไปทาง ems สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
 
     
     
 

ผ้าสปันบอนด์ สำหรับ ผลิต ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด์

   
ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-01 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-02 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-03 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-04 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-05 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-06 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-07
ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-08 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-09 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-10 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-11 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-12 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-13 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-14
ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-15 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-16 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-17 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-18 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-19 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-20 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-21
ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-22 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-23 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-24 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-25 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-26 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-27 ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด-28
สีผ้าที่แสดงบนหน้าเว็บ อาจไม่สามารถยึดสีตามนี้ได้ 100% เนื้อจากการแสดงผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของแต่ละเครื่อง สีอาจไม่เหมือนกันแต่มีความใกล้เคียงกัน
บวกลบ10%-20% จากสีที่แสดงบนหน้าเว็บ ท่านจะได้เห็นสีของจริงตอนนำเสนอผลงาน หรือ ส่งตัวอย่างของจริงไปทาง ems สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
 
     
     
     
 

ผ้า Nylon 600D สำหรับ ผลิต ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D

   
ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-01 ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-02 ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-03 ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-04 ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-05 ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-06 ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-07
ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-08 ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-09 ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-10 ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-11 ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-12 ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-13 ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-14
ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-15 ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-16 ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-17 ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-18 ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-19 ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-20 ถุงผ้า 600D กระเป๋าผ้า 600D-21
สีผ้าที่แสดงบนหน้าเว็บ อาจไม่สามารถยึดสีตามนี้ได้ 100% เนื้อจากการแสดงผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของแต่ละเครื่อง สีอาจไม่เหมือนกันแต่มีความใกล้เคียงกัน
บวกลบ10%-20% จากสีที่แสดงบนหน้าเว็บ ท่านจะได้เห็นสีของจริงตอนนำเสนอผลงาน หรือ ส่งตัวอย่างของจริงไปทาง ems สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
 
     
     
     
 

ผ้ากระสอบ สำหรับ ผลิต ถุงผ้ากระสอบ กระเป๋าผ้ากระสอบ

   
ถุงผ้ากระสอบ กระเป๋าผ้ากระสอบ-01 ถุงผ้ากระสอบ กระเป๋าผ้ากระสอบ-02 ถุงผ้ากระสอบ กระเป๋าผ้ากระสอบ-03 ถุงผ้ากระสอบ กระเป๋าผ้ากระสอบ-04 ถุงผ้ากระสอบ กระเป๋าผ้ากระสอบ-05 ถุงผ้ากระสอบ กระเป๋าผ้ากระสอบ-06 ถุงผ้ากระสอบ กระเป๋าผ้ากระสอบ-07
ถุงผ้ากระสอบ กระเป๋าผ้ากระสอบ-08 ถุงผ้ากระสอบ กระเป๋าผ้ากระสอบ-09 ถุงผ้ากระสอบ กระเป๋าผ้ากระสอบ-10 ถุงผ้ากระสอบ กระเป๋าผ้ากระสอบ-11 ถุงผ้ากระสอบ กระเป๋าผ้ากระสอบ-12 ถุงผ้ากระสอบ กระเป๋าผ้ากระสอบ-13
สีผ้าที่แสดงบนหน้าเว็บ อาจไม่สามารถยึดสีตามนี้ได้ 100% เนื้อจากการแสดงผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของแต่ละเครื่อง สีอาจไม่เหมือนกันแต่มีความใกล้เคียงกัน
บวกลบ10%-20% จากสีที่แสดงบนหน้าเว็บ ท่านจะได้เห็นสีของจริงตอนนำเสนอผลงาน หรือ ส่งตัวอย่างของจริงไปทาง ems สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
 
     
     
   
 
รับทำถุงผ้า รับทำกระเป๋าผ้า
 
ถุงผ้า กระเป๋าผ้า ราคาถูก
ออกแบบ ถุงผ้า กระเป๋าผ้า ให้ ฟรี
บริการออกแบบ ถุงผ้า กระเป๋าผ้า ให้ ฟรี โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบโดยตรง สำหรับลูกค้าที่สั่ง...
รับส่วนลด 1000 บาท ถ้าลูกค้ามีแบบลาย สกรีนถุงผ้า มาเอง
รับส่วนลดทันที 1000 บาท สำหรับลูกค้าที่ออกแบบ ลายถุงผ้า มาเอง โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่สั่ง ผลิตถุงผ้า....
ตัวแทน จำหน่ายถุงผ้า กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน
บริการใหม่ของแบ็กดีไซน์ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2558 เป็นต้นไป เปิดบริการขายรูปภาพสำหรับ ....
     
   
 
(+66) 085 999 5080 : ฝ่ายขาย จ.-ศ. | 9.00น. - 18.00น.
(+66) 085 667 0008 : ฝ่ายขาย จ.-ศ. | 9.00น. - 18.00น.
(+66) 084 830 4567 : ฝ่ายผลิต ทุกวัน | 9.00น. - 24.00น.
(+66) 02 138 1198 : ฝ่ายออกแบบ , ฝ่ายบัญชี.
 
Fax : (+66) 02 138 1197 (auto)
Email : bag-design@hotmail.com
Line ID : www.bag-design.com : ฝ่ายขาย
Line ID : bag-design.com : ฝ่ายผลิต
 
 
 
วิธีส่งไฟล์ขนาดใหญ่ให้แบ็กดีไซน์
แบบถุงผ้ามาใหม่
Design + คุณภาพการผลิต
กิจกรรม แจกถุงผ้า
ขอตัวอย่าง ถุงผ้า แคตตาล็อก ผ้าดิบ
 
 
     
 
 
             
             
| ถุงผ้าดิบ | กระเป๋าผ้าดิบ | ถุงผ้า | กระเป๋าผ้า | ของพรีเมียม | ผลิตถุงผ้าดิบ | ผลิตกระเป๋าผ้าดิบ | ถุงผ้าลดโลกร้อน | ของชำร่วย  | blog |
 
price พรีเซ็นต์สำหรับที่ประชุม ผลิต ถุงผ้าดิบ กระเป๋าผ้าดิบ ถุงผ้า กระเป๋าผ้า พรีเซ็นต์สำหรับที่ประชุม ผลิต ถุงผ้าดิบ กระเป๋าผ้าดิบ ถุงผ้า กระเป๋าผ้า